Somos parte da historia, da vida social e cultural do corazón de Santiago de Compostela